Câu chuyện mở ra khi một quả bom phản ứng với âm thanh được phát hiện ở trung tâm thành phố.

Mở rộng