Một nhạc sĩ đã mất đi niềm đam mê âm nhạc được đưa ra khỏi cơ thể và phải tìm đường trở lại với sự giúp đỡ của một linh hồn trẻ sơ sinh đang tìm hiểu về chính cô ấy.

Mở rộng
[X]
[X]