Cuộc Tấn Công Ở VA-33 – Assault on VA-33 ()


 

Cựu chiến binh được trang trí và bị PTSD, Jason Hill (Flanery) gặp vợ của anh, Jennifer, ăn trưa tại bệnh viện Cựu chiến binh nơi cô làm việc. Sau khi Jennifer được gọi đi để hội chẩn khẩn cấp với người đứng đầu Bộ Tham mưu liên quân của quân đội Hoa Kỳ, bệnh viện đã bị bắt làm con tin bởi những kẻ khủng bố có vũ trang. Jason trở thành tuyến phòng thủ cuối cùng và phải chiến đấu với những kẻ khủng bố và những con quỷ do PTSD gây ra để cứu vợ, Tướng quân, nhân viên của bệnh viện và bệnh nhân.

Mở rộng