Danh Sách Đầu Cuối (Phần 1) – The Terminal List (Season 1) ()


 

Một cựu sĩ quan Navy SEAL điều tra lý do tại sao toàn bộ trung đội của anh ta bị phục kích trong một nhiệm vụ bí mật.

Mở rộng