Khắc Tinh Ma Cà Rồng (Phần 5) – Van Helsing (Season 5) ()


 

Vanessa Helsing, họ hàng xa của thợ săn ma cà rồng nổi tiếng Abraham Van Helsing, được hồi sinh chỉ để phát hiện ra rằng ma cà rồng đã chiếm lấy thế giới

Mở rộng