Lính Đánh Thuê Cuối Cùng – Le Dernier Mercenaire (The Last Mercenary) ()


 

Một mật vụ trở thành lính đánh thuê huyền thoại phải ra mặt để cứu đứa con trai chưa từng gặp. Học làm bố có thể là nhiệm vụ khó nhằn nhất trước giờ của ông.

Mở rộng