Lồng Tâm Trí – Mindcage ()


 

Khi một kẻ bắt chước tấn công, hai thám tử nhờ một kẻ giết người hàng loạt hàng đầu giúp đỡ.

Mở rộng