Mộc Lan Ngọt Ngào (Phần 1) – Sweet Magnolias (Season 1) ()


 

Trung tâm của ba phụ nữ Nam Carolina, những người bạn thân nhất từ ​​thời trung học, khi họ chăn dắt nhau qua những phức tạp của sự lãng mạn, sự nghiệp và gia đình.

Mở rộng