Ngập Vốn – Bankrolled ()


 

Hai người anh em của thế hệ trẻ không có định hướng trở nên nổi tiếng và quảng cáo một ứng dụng công bằng xã hội mới táo bạo giúp thu hút hàng triệu người. Bây giờ họ phải đưa ra ứng dụng.

Mở rộng