Người Môi Giới – Broker ()


 

Hộp trẻ em là một không gian nhỏ, nơi cha mẹ có thể để lại cho con mình một cách ẩn danh. Sang Hyun tìm thấy cha mẹ mới cho một đứa trẻ bị bỏ lại trong một chiếc hộp trẻ em và thực hiện một thỏa thuận đặc biệt với họ. Anh ta tự gọi mình là một nhà môi giới có thiện chí. Sang Hyun làm việc với Dong Soo trong nỗ lực này. Họ dính líu đến So Young, người đã đặt đứa con của cô ấy vào chiếc hộp trẻ con, nhưng giờ đã quay lại lấy đứa con của mình. Trong khi đó, thám tử Soo Jin và thám tử Lee đuổi theo Sang Hyun và Dong Soo.

Mở rộng