Người Xóa Sổ: Tái Sinh – Eraser: Reborn ()


 

Nó dựa trên Nguyên soái Hoa Kỳ Mason Pollard, người chuyên nghiên cứu về những cái chết giả của các nhân chứng mà không để lại dấu vết về sự tồn tại của họ.

Mở rộng