Một thợ săn tiền thưởng trước đây trở thành một giáo viên tiểu học. Quyết tâm để có một cuộc sống bình thường và giữ cho quá khứ bí mật, cô trở về nhà trong ngày Giáng sinh để cứu giúp gia đình của mình đang bị đe dọa …

Nhiệm vụ đêm giáng sinh - Christmas Bounty
Nhiệm vụ đêm giáng sinh - Christmas Bounty
Nhiệm vụ đêm giáng sinh - Christmas Bounty

Mở rộng