Ống Sáo Và Chiếc Cặp Quai Đeo (Phần 2) – Recorder to Randoseru Re ♪ ()


 

Recorder to Randoseru Re tiếp theo nốt Do và vang trước nốt Mi. Đây là những mẩu chuyện nhỏ hài hước về 2 chị em Atsumi và Atsushi cùng những người bạn.

Mở rộng