Pokemon Movie 15: Kyurem VS Thánh kiếm sĩ Keldeo – Pokémon Movie 15: Kyurem vs. the Sword of Justice ()


 

Ash và hai người bạn Iris, Cilan cùng giúp đỡ một pokemon Keldeo trong cuộc chiến chống lại pokemon Rồng Kyurem trên con đường trở thành một vị Kiếm Thánh.

Mở rộng