Running Man Trung Quốc (Phần 7) – Hurry Up, Brothers (Season 7) ()

Hoàn tất (12/12) TV Show


 

Keep Running là một chương trình truyền hình thực tế, nơi có 7 thành viên thường xuyên. Trong mỗi tập phim, họ phải hoàn thành nhiệm vụ tại các địa danh nổi tiếng để giành chiến thắng trong cuộc đua. Các nhiệm vụ hầu như luôn luôn có tính năng chạy, do đó, tiêu đề và thẻ tên trích xuất.

Mở rộng