Vật Chất Tối Của Ngài (Phần 2) – His Dark Materials (Season 2) ()


 

Một cô gái trẻ được định mệnh giải phóng thế giới của mình khỏi sự kìm kẹp của Magisterium, thứ đàn áp mối quan hệ của con người với ma thuật và các linh hồn động vật của họ được gọi là daemon.

Mở rộng